Bedrijfsstrategie

Succesvolle ondernemingen hebben onder andere één aspect gemeen: ze hebben een goed doordacht plan. Een bedrijfsstrategie. Hieronder vallen de volgende punten:

  • Wie is de klant
  • Wat wil de klant precies
  • Wat is onze huidige positie in de markt 
  • Hoe kunnen we ons onderscheiden

 Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke koers bepaald en handelen hiernaar. Om je commerciële, financiële en organisatorische doelstellingen te bereiken is een heldere bedrijfsstrategie onmisbaar!

Momenteel zijn vele bedrijven de afgelopen jaren terughoudend geweest met investeringen. Eerst hebben we COVID gehad en diende zich weer een crisis aan waarin zelfs onze primaire behoeften kwa prijs de pan uitrezen.

Juist in tijden van onzekerheid en grote veranderingen is een goede bedrijfsstrategie van groot belang. Recent onderzoek toont aan dat bijna de helft van de MKB bedrijven haar strategie wil veranderen in tijden van crisis. 

Voor meer informatie:

Wat houdt een goede bedrijfsstrategie precies in?

Een goede bedrijfsstrategie bevat doelstellingen die binnen 3 tot 5 jaar bereikt willen worden. Maar die bereik je niet zomaar. Daarom wordt uitgeschreven via welke weg je deze doelen wilt behalen. Het fundament van een goede bedrijfsstrategie wordt gevormd door de missie en de visie. Deze beschrijven de bestaansredenen van het bedrijf en het toekomstbeeld. Andere belangrijke elementen van een bedrijfsstrategie zijn:

  • Marktstrategie
  • Tactiek
  • Operationele uitvoering

    Een goede strategie geeft richting, motiveert medewerkers en zorgt voor onderscheidend vermogen. Heb je hulp nodig met het ontwikkelen van een goede bedrijfsstrategie, neem dan contact met ons op

Missie

Hierbij kijken we naar de waarden, de identiteit en het  bestaansrecht van het bedrijf. Hoe is de relatie van het bedrijf tot klanten, medewerkers, partners, leveranciers, etc.

Visie

In de visie wordt omschreven wat je als organisatie wilt bereiken. Hieronder vallen toekomstbeeld, ambitie, kernwaarden en het onderscheidende karakter van het bedrijf en/of haar producten. 

Marktstrategie

Bij de marktstrategie geef je antwoord op de vraag: wat zijn de overwegingen van jouw doelgroepen om zaken met je te doen? Hierbij analyseren we jouw productassortiment, markt, concurrentiepositie, waarde propositie en toegevoegde waarde van de producten voor jouw klanten.

Tactiek

Bij de tactiek worden het plan, de middelen en de wegen bepaald om het doel te bereiken. 

Operationele uitvoering

Hierbij gaat het om de vertaling van de doelstellingen ten aanzien van o.a. marketing & sales, financiën, productontwikkeling en wat nodig is om de doelstellingen te bereiken (budget, middelen, personeel).