Media Planning

Het succes van een campagne hangt af van een goede mediaplanningIn het mediaplan wordt de mediakeuze, de planning en inzet van het budget bepaald. Dit wordt allemaal gebaseerd op de mediastrategie.

Het succes van een campagne hangt af van een goede mediaplanning. Om jouw doelstellingen effectief te kunnen bereiken, is een analyse van alle mediatypen in relatie tot jouw commerciële doelgroepen van groot belang. Bereikcijfers, effectiviteit van de media, inzetfrequentie en timing zijn zeer belangrijke uitgangspunten. Wil jij meer informatie of wil je onze hulp?

Wat kun je van ons verwachten?

Bij de invulling van jouw mediaplan spelen o.a. de volgende onderdelen een rol:

Bereik

Bereik = aantal personen dat met een uiting/mediumtype 
wordt geconfronteerd. Bij het mediaplan gaat het erom dat het bereik hoog is binnen de relevante doelgroep. Effectieve communicatie moet zo gericht mogelijk gebeuren!

Contactfrequentie

Hiermee wordt het aantal keren dat een persoon met een uiting wordt geconfronteerd bedoeld. Met name bij het introduceren van een nieuw product of het vergroten van de naamsbekendheid is de contactfrequentie extra belangrijk.

Mediakosten

De kosten die nodig zijn om een bepaald aantal mensen binnen de doelgroep te bereiken. De mediakosten: de totale investering die noodzakelijk is om een goed bereik en contactfrequentie binnen de doelgroep op te bouwen. 

Umfeld

 Het umfeld staat voor context; de omgeving van de uiting. Per mediumtype is dit anders. Bij TV kan dat bijvoorbeeld de redactionele omgeving van een TV-zender zijn, het genre of de titel van de omliggende programmering.

Budget

Er moet een keuze gemaakt worden welke mix tot de beste resultaten leidt binnen het gestelde budget. Door ons grote netwerk en partnerships  kunnen we zeer efficiënt media inkopen. Dit betekent dat we meer inzet kunnen creëren tegen lagere kosten!

Planning

Een schema waarin overzichtelijk wordt gemaakt wat op welke datum/tijdstip gebeurt. Hierin zijn vaak  bursts (tijdvakken van intensieve communicatie voor extra awareness) opgenomen. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over de planning.